Molimo sačekajte......

RADIS DOO
Baner poz2 Termag
Istočno Sarajevo
Vreme
10°C
Srijeda, 26.06.2019.
LJUBOMIR MRDA: GRAĐANI TREBAJU DA BIRAJU ONE KOJI IZA SEBE IMAJU REZULTATE I DJELA, A NE ONE KOJIMA JE POLITIČKA FUNKCIJA PRVI POSAO U ŽIVOTU
Srijeda, 08.08.2018. | Princip News
Direktor ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale Ljubomir Mrda jedan je od najuspješnijih direktora unutar velikog i složenog sistema „Elektroprivrede“ Republike Srpske. Za vrijeme njegovog rukovođenja „Elektrodistribucijom“ a. d. Pale gubici u distributivnoj mreži stavljeni su pod apsolutnu kontrolu, promijenjen je odnos prema kupcima, a uvođenjem novih standarda i tehnologija stvoren je pozitivan ambijent za angažman svih zaposlenih. Sa 50 miliona konvertibilnih maraka ušteda i više od 70 miliona investicija, kao i sa izgradnjom dvije nove hidroelektrane na rijeci Prači i rijeci Željeznici, „Elektrodistribucija“ a. d. Pale danas predstavlja respektabilno i društveno odgovorno preduzeće koje u svakom pogledu dokazuje tvrdnju da energetika predstavlja razvojnu šansu Republike Srpske. U zajedničkom intervjuu za portale „Princip.news“ i „Paleinfo.com“, Ljubomir Mrda govori o uspjesima preduzeća, kao i o kandidaturi za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske na listi SNSD-a u 8. izbornoj jedinici.
 
Princip: Preduzeće, na čijem ste čelu od 2005. godine, posluje u okviru Mješovitog holdinga „Elektropriprivreda“ Republike Srpske sa sjedištem u Trebinju. Definišite nam i pojasnite mjesto i ulogu Zavisnog preduzeća  „Elektrodistribucija“ a.d. Pale u sistemu „Elektroprivrede“ Republike Srpske.

Ljubomir Mrda: Hvala vam na prilici da pojasnim neke važne stvari koje se tiču vlasništva, načina upravljanja i poslovanja Zavisnog preduzeća „Elektrodistribucija“ a.d. Pale u okviru jednog velikog i složenog sistema kakav je Mješoviti holding „Elektroprivreda“ Republike Srpske. Najprije treba znati da je Vlada Republike Srpske stopostotni vlasnik „Elektroprivrede“ Republike Srpske, kao i vlasnik većinskog paketa kapitala u zavisnim preduzećima kakvo je „Elektrodistribucija“ a.d. Pale. Radi stučnog i lakšeg upravljanja, Vlada Republike Srpske svoje vlasništvo nad većinskim paketom kapitala ustupila je Mješovitom holdingu „Elektroprivreda“ Republike Srpske, koji je, po tom osnovu, stekao upravljačka prava u zavisnim preduzećima i to preko njihovih nadzornih odbora. Kad je riječ o poslovima koje obavljaju uprava i direktor zavisnog preduzeća, oni u potpunosti preuzimaju svaku vrstu odgovornosti za rukovođenje poslovanjem tih preduzeća. Drugim riječima rečeno, za sve što je dobro ili loše u poslovanju Zavisnog preduzeća „Elektrodistribucija“ a. d. Pale odgovorni su direktor i uprava preduzeća.

Princip: Dakle, na Vama i upravi je direktna odgovornost za poslovanje „Elektrodistribucije“ Pale u proteklih 13 godina. Kada biste pravili poređenje o tome kako je preduzeće poslovalo kada ste imenovani za direktora i kako danas posluje, šta biste izdvojili kao najveći i najznačajniji napredak?

Ljubomir Mrda: Suštinsko pitanje za preduzeće koje se bavi distribucijom električne energije, a to je naša osnovna djelatnost, jeste kako poboljšati kvalitet isporuke našeg proizvoda i kako maksimalno smanjiti gubitke u elektrodistributivnoj mreži. Kada sam, krajem 2005. godine, imenovan za direktora „Elektrodistribucije“ Pale, imali smo više od 24 odsto gubitaka u elektrodistributivnoj mreži, što je bio zaista visok procenat. Sa takvim gubicima preduzeće nije moglo dalje da funkcioniše i zato je prioritetni zadatak i cilj koji sam, zajedno sa upravljačkim timom, postavio prije 13 godina bio da te gubitke smanjimo na najmanju moguću mjeru. Danas je taj zadatak ostvaren, a cilj u potpunosti ispunjen!

Princip: Koliki su danas ti gubici?

Ljubomir Mrda: Danas su ti gubici ispod dozvoljenog minimuma! Reći ću vam da je u prvih šest mjeseci ove godine taj gubitak iznosio 8,5 odsto, što je ispod dozvoljenih tehničkih gubitaka propisanih od Regulatorne komisije za energetiku. U analizi rezultata od 2006. do danas ustanovili smo da ukupno smanjenje gubitaka iznosi oko 400 miliona kilovat – časova ili oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Posebno smo ponosni na to jer je riječ o vrlo konkretnoj uštedi i konkretnom novcu, koji nam je omogućio nove investicije, ubrzan razvoj preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta.


Ljubomir Mrda, direktor ZP „Elektrodistribucija“ a. d. Pale i kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Princip: Kako biste danas opisali poslovanje i situaciju u „Elektrodistribuciji“ Pale?

Ljubomir Mrda: Mnogo je pokazatelja koji govore o tome da je „Elektrodistribucija“ Pale, sa 12 radnih jedinica u 13 opština istočnog dijela Republike Srpske i sa više od šest stotina zaposlenih, danas jedno od najuspješnijih, ako ne i najuspješnije zavisno preduzeće u Holdingu „Elektroprivrede“ Republike Srpske. Mi svakodnevno napredujemo i ulažemo u naš razvoj, posebno u  rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju distributivne mreže i vitalnih elektroenergetskih objekata. U te projekte u posljednjih 12 godina investirano je više od 70 miliona konvertibilnih maraka i to na području svih radnih jedinica. Ove investicije doprinijele su trendu smanjenja broja kvarova na elektroenergetskim objektima, čime smo značajno popravili kvalitet isporuke električne energije. Osim toga, nemamo gubitaka ni u naplati naših usluga jer stepen naplate isporučene električne energije iznosi 100 odsto. Sve ovo znači da je naše poslovanje u svakom pogledu stabilno i da smo jedno od preduzeća koje dokazuju da energetika zaista jeste razvojna šansa Republike Srpske.

Princip: Kad govorimo o razvojnim šansama, čini se da je za „Elektrodistribuciju“ Pale prekretnicu u tom pogledu predstavljala odluka uprave da iskoristi prirodne resurse koji postoje na području koje preduzeće pokriva, odnosno odluka da krene u realizaciju kapitalnih investicija na polju proizvodnje električne energije. Recite nam nešto više o tome?

Ljubomir Mrda: Tu odluku smo donijeli prije nekoliko godina, kada smo shvatili da u preduzeću imamo pamet, znanje, iskustvo i struku da napravimo ključne razvojne iskorake u pravcu stvaranja novih vrijednosti koje bi donijele značajnu korist ne samo za naše preduzeće i „Elektroprivredu“, nego i za cijelu Republiku Srpsku. Ideja je bila da iskoristimo postojeće prirodne resurse i obnovljive izvore energije i da našim djelatnostima dodamo i proizvodnju električne energije. Tako je 2015. godine započet projekat izgradnje hidroelektrane „Mesići – Nova“, na rijeci Prači u opštini Rogatica. Izgradnja te hidroelektrane predstavljala je prvi i pravi test naše stručnosti i sposobnosti da se bavimo proizvodnjom električne energije. Taj test položili smo odličnom ocjenom jer je hidroelektrana „Mesići – Nova“ projektovana, izgrađena i puštena u rad u rekordno kratkom roku.
 
Princip: Kakve je rezultate donio taj projekat?
 
Ljubomir Mrda: Riječ je o jednom od najsavremenijih elektroenergetskih postrojenja, u čiju je izgradnju uloženo oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Od početka rada do danas, ova hidroelektrana u potpunosti je ostvarila planirane godišnje proizvodnje, posebno u ovoj godini, kada je, zbog povoljne hidrološke situacije, godišnji plan ostvaren već u prvih nekoliko mjeseci. Moram reći da se bližimo trenutku kada će ova investicija u potpunosti isplatiti uloženi novac, što je izuzetan rezultat, posebno ako se ima u vidu činjenica da je ovaj objekat projektovan da proizvodi struju najmanje još 70 godina.

Princip: „Elektrodistribucija“ Pale u posljednje dvije godine realizovala je još jednu veliku investiciju ove vrste. Riječ je o izgradnji hidroelektrane „Bogatići – Nova“ na rijeci Željeznici, koja bi uskoro trebala da bude puštena u rad. Šta nam možete reći o tom projektu?

Ljubomir Mrda: Riječ je o zaista velikom i značajnom projektu, svakako najvećem u oblasti energetike na području sarajevsko – romanijske regije u posljednjoj deceniji. U izgradnju hidroelektrane „Bogatići – Nova“, koja će u rad biti puštena početkom septembra ove godine, „Elektrodistribucija“ Pale uložila je oko 18,5 miliona maraka, instalisana snaga iznosi 9,96 MW, dok je projektovana proizvodnja 41 GWh godišnje. Računamo da će se ova investicija isplatiti za četiri do pet godina jer će hidroelektrana donositi oko 4.860.000 konvertibilnih maraka godišnje, što svakako predstavlja značajan prihod i izuzetan potencijal za nove investicije i nova radna mjesta.Treba da kažem da je hidroelektrana „Bogatići – Nova“ jedna od najsavremenijih hidroelektrana u regionu. Postrojenje je potpuno automatizovano i posjeduje centralni sistem upravljanja i nadzora, koji omogućava daljinski monitoring, upravljanje i planiranje proizvodnje, što predstavlja svjetski standard u ovoj oblasti. Govoreći o izgradnji ove hidroelektrane, moram da kažem da smo mi prvo Zavisno preduzeće u Holdingu „Elektroprivrede“ Republike Srpske, koje je u punom kapacitetu osposobljeno da realizuje ovakve projekte. Ovim poslom u potpunosti ispunjavamo našu viziju jednog snažnog regionalnog, modernog i društveno odgovornog preduzeća, koje je prepoznato kao primjer sigurne i kvalitetne proizvodnje, distribucije i snabdijevanja kupaca električnom energijom. Dakle, zaista smo ponosni na ovaj projekat, od kojeg očekujemo odlične rezultate i značajne prihode i za naše preduzeće i za ovaj region i za kompletnu „Elektroprivredu“ Republike Srpske.

Princip: Kažu da postojeća, stara hidroelektrana „Bogatići“ ima zanimljivu istoriju. Šta nam o tome možete reći?

Ljubomir Mrda: Potencijal rijeke Željeznice za proizvodnju električne energije prepoznali su u vrijeme Drugog svjetskog rata njemački okupatori, koji su uradili projekat i čak poslali opremu i tehniku za izgradnju hidrocentrale „Bogatići“. Odmah po završetku Drugog svjetskog rata, vlasti Titove Jugoslavije donijele su odluku da završe izgradnju hidrocentrale i to je bila jedna od prvih takvih naredbi koje je Tito potpisao. Sve te dokumente i projekat mi i danas čuvamo u našem preduzeću. Dakle, moglo bi se reći da izgradnjom hidroelektrane „Bogatići – Nova“ mi na neki način, koristeći nove tehnologije, oživljavamo istoriju proizvodnje električne energije na području sarajevsko – romanijske regije.

Princip: Pored izgradnje hidroelektrana, koje biste investicije izdvojili, a koje su, po Vašem mišljenju, najviše doprinijele unapređenju poslovanja „Elektrodistribucije“ Pale?

Ljubomir Mrda: Kad jer riječ o obračunu i naplati električne energije, prekretnicu u našem poslovanju predstavlja 2009. godina i uvođenje novog softvera, koji je obuhvatio sve segmente koji se odnose na obračun i naplatu naših usluga. Prelaskom na novi softver omogućen je lakši i efikasniji rad zaposlenih u tom sektoru, olakšan je unos uplata, očitanja i osnovnih podataka o kupcima električne energije, centralizovan je i ubrzan proces obračuna, štampe i pakovanja računa, omogućeno je slanje računa elektronskim putem, kao i automatska razmjena podataka sa poslovnim bankama. Mnogo se ulagalo i u revitalizaciju distributivnog elektroenergetskog sistema, kao i u rekonstrukciju dotrajalih dijelova niskonaponskih mreža. U tom pogledu značajna je 2011. godina, kada je izvršena rekonstrukcija 35 kilovoltnog dalekovoda Podgrab – Pale – Hreša – Sokolac, što je omogućilo dodatnu sigurnost u napajanju električnom energijom opština Pale, Istočni Stari Grad i Sokolac. U ovoj godini realizovan je veliki projekat uvođenja SCADA DMS OMS sistema, kojim je omogućena automatizacija svih transformatorskih stanica, kao i daljinski nadzor i upravljanje na svim srednjenaponskim vodovima na području odgovornosti dispečerskog centra „Elektrodisribucije“ Pale, što je značajno povećalo kvalitet napajanja električnom energijom svih potrošača. Vodilo se računa i o uslovima za rad zaposlenih, koji su značajno popravljeni izgradnjom savremene poslovne zgrade Radne jedinice Pale, u šta je, tokom 2014. godine, uloženo 600 hiljada konvertibilnih maraka. Četiri godine ranije, dakle 2010. godine izgrađen je i savremeni objekat sa pripadajućom infrastrukturom u Sumbulovcu, u koji je uloženo 300 hiljada konvertibilnih maraka. 
 
Princip: Uporedo s realizacijom investicija o kojima ste govorili tekao je i proces uvođenja međunarodnih standarda u proces poslovanja preduzeća. Kažite nam nešto više o tome?
 
Ljubomir Mrda: Još 2008. godine uveli smo ISO 9001 međunarodni standard, odnosno sistem upravljanja, koji je sve zaposlene obavezivao na ostvarivanje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. To je sistem u kome se tačno zna ko, kada, čime i kako radi. Četiri godine kasnije uspješno smo sertifikovali i sistem upravljanja kvalitetom po standardima ISO 9001:2008 i sistem upravljanja zaštitom životne sredine po zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001:2004. Uvođenjem novih standarda, u preduzeću je uspostavljen Integrisani menadžment sistem, koji je zasnovan na uspostavljanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema čiji je osnovni zadatak stalno unapređenje kvaliteta poslovanja i briga za očuvanje zdrave životne sredine. Poštovanje ovih principa obavezujuće je za sve zaposlene u Elektrodistribuciji Pale.
 
Princip: Šta biste, gospodine Mrda, izdvojili kao svoj najveći uspjeh ili doprinos u posljednjih 13 godina uspješnog poslovanja „Elektrodistribucije“ Pale?
 
Ljubomir Mrda: Naši poslovni uspjesi rezultat su timskog rada rukovodstva i zaposlenih u preduzeću. Svi ti dobri poslovni rezultati doveli su nas do onog što smatram i najvećim ličnim uspjehom, a to je zadovoljstvo zaposlenih i zadovoljstvo korisnika naših usluga. Uvjeren sam da u „Elektrodistribuciji“ Pale vladaju odlični međuljudski odnosi, kako unutar rukovodstva, tako i među radnicima. Istovremeno, vjerujem da su zadovoljni i potrošači električne energije jer se trudimo da naša usluga bude što je moguće bolja i kvalitetnija.
 

Ljubomir Mrda, direktor ZP „Elektrodistribucija“ a. d. Pale i kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske


Princip: Gospodine Mrda, Vaše ime nalazi se na listi kandidata SNSD-a za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 8. Kako Vi, kao dugogodišnji uspješan privrednik, generalno gledate na politički angažman?

Ljubomir Mrda: Političari se, po mom mišljenju, mogu podijeliti u dvije kategorije – na one koji iza sebe ostavljaju rezultate i djela i na one kojima je politika prvo i, nažalost, jedino zanimanje i zaposlenje u životu. Jasno je da građani treba da biraju one koji iza sebe imaju rezultate i djela, one koji su društveno odgovorni i one koji su svojim radom doprinijeli da život građana bude bolji i sadržajniji.

Princip: Šta za Vas znači kandidatura za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske? 

Ljubomir Mrda: Ta kandidatura za mene je i velika čast i velika obaveza. Čast zato što ću, ako mi građani ukažu povjerenje, u Narodnoj skupštini predstavljati ljude za koje sam siguran da su podnijeli najveću žrtvu i teret za stvaranje Republike Srpske. Utoliko je veća i moja obaveza prema ljudima u sarajevsko – romanijskoj regiji, obaveza da ih predstavljam dostojanstveno, da služim njihovim interesima, da prenosim njihove zahtjeve i stavove u Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srpske.  Istovremeno, izražavam zadovoljstvo zbog činjenice da je SNSD, kao najveća i najsnažnija politička organizacija u Republici Srpskoj, prepoznala rad i rezultate rada u preduzeću na čijem sam čelu i da su mi upravo zbog toga ponudili da budem kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Od mene se očekuju rezultati i u politici, a to znači da svoje znanje i iskustvo iz privrede iskoristim kako bih doprinio boljem korištenju prirodnih resursa u ovoj regiji, snažnijem privrednom razvoju, dovođenju investitora i otvaranju većeg broja radnih mjesta u realnom sektoru. Vjerujem da ću takva očekivanja u potpunosti ispuniti.
Napiši komentar

Komentari (0)
Najnovije
EKSPLOZIVNI PLIN NA RABU, EVAKUISANO STANOVNIŠTVO I TURISTI
U centru grada Raba na hrvatskom ostrvu, gdje je utvrđeno isticanje plina, situacija je i dalje opasna, a koliko će potrajati takvo stanje, tešk...
ZA PET MJESECI U SRPSKOJ ZAPLIJENJENO VIŠE OD 340 KILOGRAMA NARKOTIKA
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske otkrili su u prvih pet mjeseci ove godine 406 slučajeva zloupotreb...
KOŠARAC: KONTROLA INSTITUCIJA - RAZLOG IZETBEGOVIĆEVE OPSTRUKCIJE IZBORA SAVJETA MINISTARA
Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac najoštrije je osudio aktivnosti OBA BiH na stavljanj...
DANAS U SOKOCU "VIDOVDANSKO PJESNIČKO VEČE"
"Vidovdansko pjesničko veče" i izložba starih razglednica iz perioda Prvog svjetskog rata biće održani u Sokocu, u okviru programa "Vidovdans...
Zavod za zaposljavanje baner
SKI centar Ravna planina
Prestige Jahorina
Baner Drugarska prica
Istočno Sarajevo
U ISTOČNOM NOVOM SARAJEVU SUTRA "KONFERENCIJA BEBA"
Utorak, 25.06.2019.
Republika Srpska
MUP SRPSKE ODUSTAJE OD REZERVNOG SASTAVA POLICIJE
Ponedeljak, 24.06.2019.
BIH
RISTOVIĆ - KRSTIĆ: PODRŠKA GRČKE NA EVROPSKOM PUTU
Utorak, 25.06.2019.