Molimo sačekajte......

RADIS DOO
Baner poz2 Termag
Istočno Sarajevo
Vreme
10°C
Subota, 22.02.2020.
BORBA ZA PRAVA LGBT POPULACIJE INSTRUMENT AMERIČKE HEGEMONSKE IDEOLOGIJE
Petak, 16.08.2019. | Princip News
    Kao i svaki raniji hegemoni u ljudskoj istoriji, Sjedinjene Države i zemlje njima slične, su izuzetno aktivne u promociji ideologije na kojoj počiva sistem unutar koga Vašington i njegovi najbliži saveznici čine centar moći. Po samoj svojoj prirodi, svaki hegemon teži da proširi svoj sistem kako bi očuvao i proširio sopstvenu moć, njen doseg te kako bi, kopiranjem sistema u drugim društvima ili državama, dodatno utvrdio temelje sopstvene dominacije.

    U slučaju Sjedinjenih Država možemo reći da njihova hegemonska ideologija počiva, grubo gledano, na neoliberalnom kapitalizmu u ekonomskoj sferi, demokratiji kao jedinom ispravnom i poželjnom obliku političkog uređenja u političkoj sferi, te zastupanju ljudskih prava, u koja spadaju prava LGBT populacije, prava žena, prava djece, prava manjina i slično, kao poželjnog oblika društvenog uređenja. Pored spomenutih stubova američke ideologije, američka izuzetnost (american exceptionalism)se često pojavljuje kao elemenat unutrašnjeg političkog života Sjedinjenih Država i kao jedan od izuzetno bitnih elemenata sistemske ideologije, veoma značajan u vanjskoj politici Vašingtona.

    Ljudska prava, kao jedan od temelja hegemonske ideologije Sjedinjenih Država, prisutna su u vanjskoj politici Vašingtona još od ranih dana postojanja SAD-a. Iako hvale vrijedna zamisao u svom osnovnom obliku, pod uticajem interesa američke vanjske politike ljudska prava, i njihova navodna zaštita, su vremenom postali prikladan izgovor za mnogobrojna narušavanja normi međunarodnog prava od strane Vašingtona te sakrivanje sopstvenih zločina počinjenih u toku napada na suverene zemlje.

    U okviru promocije ljudskih prava, promocija prava LGBT osoba često zauzima posebno mjesto s obzirom da je, u velikoj većini slučajeva, u potpunosti strana i neprirodna zajednicama unutar kojih se zastupa. Čak i unutar samih Sjedinjenih Država, nešto manje od 50% stanovništva smatra da je homoseksualno ponašanje grijeh. S obzirom da seksualno ponašanje LGBT osoba odstupa od prirodnih i moralnih normi, mišljenja unutar naučnih i vjerskih zajednica su po ovom pitanju često komplementarna, što dovodi do homogenijeg optora promociji ovakvom ponašanju.

    U sklopu svoje vanjske politike, koristeći se alatkama meke moći, Sjedinjene Države su odlučile da zastupaju stav, na globalnom planu, koji definiše LGBT ponašanje kao nešto pozitivno, prirodno i normalno. Kao što smo ranije istakli, većina vjerskih spisa i naučnih saznanja se sukobljava sa ovakvim viđenjem. U oba slučaja može se, do određene, mjere reći da su kako vjerski, tako i naučni stavovi zasnovani na iskustvu i shvatanju ljudskih bića na osnovnu njihovih temeljnih i nepromjenjivih karakteristika, od kojih je svakako jedna od najupečatljivijih karakteristika polni dimorfizam.

    U okviru istraživanja iz 2016. predstavljenog u obliku naučnog rada „Seksualnost i spol: otkrića iz bioloških, psiholoških i društvenih nauka“  utvrđeno je da veliki broj elemenata LGBT ideologije počiva na naučno nezasnovanim pretpostavkama koje su, prosto rečeno, pogrešne. Istraživanje ističe da ranije pretpostavke koje su uzimane za činjenične, bez ikakve argumentacije, jednostavno ne odgovaraju stvarnom stanju .

    U sklopu promocije LGBT ponašanja često se ističe kako su LGBT osobe prosto rođene takve i da je to prirodno. Spomenuto istraživanje to opovrgava te ističe da seksualna orijentacija u toku odraslog života nije uslovljena rođenjem. Uznemirujući je niz pronalazaka koji otkrivaju da su dva do tri puta veće šanse seksualnog zlostavljanja u toku djetinjstva homoseksualnih osoba u odnosu na heteroseksualce, te da su predstavnici LGBT populacije u opasnosti od dva puta većeg rizika samoubistva te drugih problema vezanih za fizičko i mentalno zdravlje.

    LGBT ideologija je, s ciljem što lakše promocije svojih viđenja, u jednom trenutku razdvojila pojmove spola i roda, iako se u suštini ti pojmovi mogu posmatrati kao sinonimni u određenim okolnostima. Štaviše, postavlja se pitanje, kada se uzme u obzir činjenica da se spol kao termin koristi u biologije a rod u lingvistici, koliko je moguće ove pojmove uopšte koristiti unutar zajedničkog okvira s obzirom da je njihova upotreba zasnovana na potpuno drugačijim principima. Koristeći se ovim demagoškom iskrivljenim shvatanjem roda i spola, zagovornici LGBT-a su često isticali kako je moguće da se osoba osjeća kao muškarac „zarobljen“ u tijelu žene, odnosno kao žena „zarobljena“u tijelu muškarca te da tako, djelom, pravdaju homoseksualne tendencije. 

    Ranije spomenuto istraživanje je nedvojeno pokazalo da ne postoji naučno uporište za takvo gledište te da je insistiranje na dotičnoj pretpostavci protivno naučnim činjenicama.

    Rizik od samubistva te postotak samoubistava u okviru LGBT populacije drastično odskače od istih fenomena unutar heteroseksualne populacije. Osobe koje su prošle operaciju promjene spola su pet puta više sklone pokušaju samoubistva, dok je vjerovatnoća da će uzrok smrti biti samoubistvo čak devetnatest puta veći.U izuzetno liberalnoj Švedskoj, poznatoj po svojim pro-LGBT stavovima, tri puta veća je vjerovatnoća samoubistva osoba u homoseksualnom braku nego li onih u okvirima tradicionalnog heteroseksualnog braka. Navedene činjenice ilustruju sasvim jasno da problemi sa kojima se često susreću LGBT osobe ne potiču, isključivo, iz sredine koja ih ne prihvata već iz samoga stanja u kojem se nalaze.

    U okvru Sjedinjenih Država, generalno gledano, više od 41% osoba koje su se podvrgle operaciji promjene spola će u toku svoga života pokušati da izvrše samoubistvo, što je drastično veći postotak u odnosu na nacionalni prosjek, nešto manji od 5%, za cjelokupnu američku populaciju.

    Jedan od stubova LGBT ideologije leži u radikalnom pogledu na pojedinca, pogledu u potpunosti nezasnovanom na nauci odnosno očiglednoj stvarnosti, koji dopušta da svaka osoba može biti ono što tvrdi da jeste, a ne ono što je u stvarnosti.

    Kao što se može pretpostaviti ovakav način samoidentifikacije, po samoj svojoj prirodi, automatski dolazi u sukob sa stvarnošću i jedini način da se devijacije sadržane unutar ovoga pogleda prihvate od strane većinske populacije jeste stalni, masovni i ponavljajući društveni inžinjering putem kojeg se normalizuje nenormalno.

    S druge strane, ovako široka osnova za samoidentifikaciju (pojedinac je ono što želi da bude, odnosno ono što tvrdi da jeste) dovodi do situacije u kojoj je broj spolova beskonačan, s obzirom da svaka osoba može da ima sopstveni spol. Iako je LGBT ideologija u potpunosti protivna stvarnosti i jasno utvrđenim biološkim principima, problem i opasnost proizilaze iz činjenice da su zagovornici LGBT-a u značajnoj mjeri ostvarili prisustvo u svim oblastima društvenog djelovanja te su, za potrebe promovisanja svoje ideologije, iskrivili ciljeve i rad institucija u kojima su aktivni. 

Američka psihološka asocijacija, koja se već u toku 60-tih i 70-tih godina dvadesetog  vijeka rastala od profesionalizma proglašavajući homoseksualno ponašanje prirodnim i prihvatljivim, u toku 2018. izdala je brošuru pod nazivom „Odgovori na vaša pitanja o transrodnim osobama, rodnom identitetu i rodnom izražavanju“. U okviru ovoga dokumenta istaknuto je da se pojam transrodni „shvata kao sveobuhvatni naziv za sve osobe čiji rodni identitet, rodno izražavanje ili ponašanje ne odgovaraju onome što se uobičajeno vezuje sa njihovim spolom koji im je dodjeljen pri rođenju.“

Neophodno je obratiti pažnju na dva djela citata navedenog iznad. Prvo što privlači interesovanje jeste priznanje da se ponašanje transrodnih osoba odlikuje značajnim odstupanjem od standardnog seksualnog ponašanja žena i muškaraca, no ovaj predvidljivi zaključak se potom pokušava izvitoperiti putem isticanja da se spol osoba dodjeljuje pri rođenju.

Ovo je visoko politizovan i demagoški govor kojim se spol pokušava prikazati kao osobina, ne uslovljena prirodnim okolnostima i jasno ograničena na muški i ženski, već kao osobina koju „neko“ dodjeljuje osobi po rođenju. Svrha ovakvoga izražavanje je dvostruka. S jedne strane, prateći ovu iskrivljenu logiku, ako je spol dodjeljen i nije prirodna osobina, neminovno je da se spol može dodjeliti opet ili promjeniti neograničen broj puta. S druge strane, ovim putem se pokušava narušiti shvatanje prirodnog spola kao osobine koja je uslovljena isključivo biloškim procesima i koja, s obzirom na dimorfizam vrste, ima samo dva izraza, muški i ženski. 

Kao što smo istakli iznad, unutar samih Sjedinjenih Država brojne državne i nevladine institucije, posebno one osnovane u svrhe obrazovanja, služe kao platforme za promovisanje LGBT ideologije, ne samo unutar američkog društva već i van granica SAD-a. Pored organizacija i institucija sa sjedištem u Americi, širom svijeta djeluju lokalne organizacije, mahom sa prefiksom „nevladine“, koje promovišu LGBT ideologiju pri čemu izvore sredstava pronalaze upravo u donacijama, mahom, iz Sjedinjenih Država.

Same Sjedinjene Države posvećuju značajnu pažnju odnosu različitih zemalja prema LGBT osobama, te finansiraju brojne projekte vezane uz ovu grupaciju, posebno one vezane za zdravlje homoseksualaca i ostalih koji spadaju u LGBT populaciju.Jedna  od globalno aktivnih američkih organizacija koje promovišu LGBT ideologiju, Astrea, je u zadnje četiri decenije donirala više od četrdeset miliona dolara različitim lokalnim organizacijama sa istim ciljem u više od stotinu zemalja svijeta. Pored individualnih zemalja sponzora, organizacija Ujedinjenih Nacija se takođe ističe svojim zalaganjem i promovisanjem LGBT ponašanja.

Iako je Donald Tramp često kritikovan od strane ljevice kao osoba koja je oduzela mnoga prava, ranije zagarantovana, LGBT osobama u Sjedinjenim Državama te pomogla širenju „anti-LGBT“ aktivnosti širom svijeta ilustrativan primjer korištenja LGBT idologije u svrhe američke vanjske politike može se pronaći u nedavno izraženom interesovanju američkog predjsednika za pitanje prava LGBT osoba u globalnim okvirima. Odeđeni broj analitirača protumačio je ovaj potez kao još jedan način da se Sjedinjene Države obračunaju sa Iranom, odnosno da kroz ovu problematiku, u koju bi neminovno bilo upleteno pitanje ljudskih prava i njihovog poštivanja, izvrši dodatni diplomatski pritisak na Iran.

Kao što je ranije istaknuto, Astrea promoviše LGBT ideologiju, sudeći prema informacijama iz same organizacije, već četiri decenije. Promocija LGBT ideologije je započela još tokom 60-tih i 70-tih godina dvadesetog vijeka. Uzevši u obzir ovako značajan vremenski period, zanimljivo je uočiti da je otpor dotičnoj ideologiji, može se slobodno reći, globalno prisutan. 

Čak i neki od američkih saveznika, kao što je Poljska, koji su, geopolitički, politički i vojno, visoko zainteresovani za održavanje saradnje sa Sjedinjenim Državama te prihvatanje određenih kulturnih obrazaca iz SAD-a, se oštro protive nametanju i promovisanju LGBT propagande i ideologije, pri čemu je jasno vidljiva sinergija između struktura vlasti, crkve i stanovništva. Još u 2012. Uganda je proglasila djelovanje nevladinih organizacija koje promovišu homoseksualizam nelegalnim, te je zabranila njihov rad. Tadašnji ministar etike i integriteta, Simon Lokodo, je bez imalo političke korektnosti istakao da su „nevladine organizacije u Ugandi primale finansijsku pomoć iz inostranstva te promovisale homoseksualizam među djecom.“ U daljem obrađanju medijima, ministar je otkrio da su „vlasti Ugande „van svake sumnje utvrdile kako je 38, ako ne i više, nevladinih organizacija osnovano, ne zarad humanitarnih razloga, već kako bi iskrivile i razorile tradiciju i kulturu Ugande kroz promociju homoseksualizma.“ 

U 2013. godini, ruska Duma je odobrila zakon koji zabranjuje i kriminalizuje promociju LGBT ideologije, sa posebnim naglaskom na djecu. Sam predsjednik Putin je prilikom, sada već globalno poznatog dokumentarca Olivera Stouna „Intervjui sa Putinom“ (The Putin Interviews)istakao da homoseksualci u Rusiji uživaju prava kao i svi ostali građani, no da promovisanje LGBT ideologije, posebno prema djeci, neće biti tolerisano, te da sticanjem punoljetsvta i zrelosti, svaka osoba može odlučiti za sebe prepoznaje li homoseksualizam i ostala LGBT ponašanja kao nešto neprirodno ili ne.

Čak i u zemljama zapada, koje su mahom otvorene za promociju LGBT ideologije te koje je i podržavaju u globalnim okvirima, postoji kako pasivni tako i aktivni otpor promovisanju seksualnih devijacija kao normalnog ponašanja. Početkom 2019. godine, britanski grad Birmingem našao se u fokusu medijske pažnje kada su lokalne škole počele da primaju pisma protesta, mahom od muslimanskih porodica, protiv uvođenja obaveznog predmeta vezanog za LGBT seksualne odnose. Pisma su pratili i prostesti u kojima su učestvovale i hrišćanske porodice. 

Lekcije o istospolnim vezama koje treba da se pojave u britanskim školama tokom 2020. izazvale su negativne reakcije širom Velike Britanije tako da su pisma protesta počela da pristižu u škole širom zemlje. Uzevši u obzir politiku otvorenih vrata, po pitanju migranta, koje su mnoge zemlje zapadne Evrope svesrdno prihvatile, nameđe se pitanje koliko dubok uticaj će imati demografska promjena unutar zemalja Zapada na podršku LGBT ideologiji i njenoj promociji. Migrantske grupe, kao što su na primjer Poljaci kojih ima nešto više od milion u Londonu, iz same Evrope odbijaju da prihvate LGBT kao prirodno stanje, dok o pridošlicama iz afričkih i muslimanskih zemalja Bliskog Istoka nema potrebe opširno govoriti. 

U samoj Evropi, prema istraživanju Pju istraživačkog centra (Pew Research Center) provedenom iz 2019., postoji duboka podjeljenost po pitanju prihvatanja homoseksualnog braka ili drugih oblika LGBT zajednica. Naime, dok Zapadna Evropa i Skandinavija pokazuju visok stepen podrške homoseksualnim brakovima, pri čemu se ističu Švedska, Danska i Holandija, rezultati iz Istočne Evrope su pokazali potpuno suprotne vrijednosti, pri čemu se ističu Ukrajina i Rusija, unutar kojih samo 9%, odnosno 5% stanovništva podržava homoseksualne brakove.

U okvirima Bosne i Hercegovine, tek 10% stanovništva poznaje nekoga ko spada u LGBT populaciju, što ukazuje na nizak postotak onih koji se svrstavaju u LGBT grupaciju u okviru BiH. Ovo je pokazalo istraživanje prozapadnog orijentisanog Nacionalnog demokratskog instituta iz Beograda sprovedenog 2015. godine. Dotično istraživanje je utvrdilo da većina ispitanika ne zastupa normalizaciju i promociju LGBT ponašanja unutar društva, te da su, kao što je pokazalo i ranije spomenuto istraživanje iz Sjedinjenih Država, čak tri četvrtine LGBT osoba bile žrtve određenog oblika psihičkog nasilja.Jedno od zanimljivijih otkrića istraživanja jeste podataka da bi čak 30% ispitanika odmah prekinulo odnose sa prijateljem ukoliko bi saznali da je LGBT.

U 2013. godini, bosanskohercegovačka kancelarija njemačke fondacije Hajnrih Bol, u saradnji sa lokalnom fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom izvela je projekat „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“. Projekat je finansirala Evropska Unija. Pored očigledne promocije LGBT ponašanja, projekat je sadržavao i istraživanje stavova stanovništva BiH prema homoseksualizmu i vezanim devijacijama čiji konačni rezultati su pokazali da čak 56, 5% ispitanika smatra da je homoseksualizam oboljenje koje je neophodno liječiti.

Iako bi prozapadni kritičari ovakav stav trećine BiH populacije označili kao odraz zatvorenog uma i vid diskriminacije, logičnije je dotično saznanje tumačiti kao jasan pokazatelj visokog stepena neprirodnosti koje građani BiH pripisuju LGBT ponašanju. Odnos i definisanje LGBT ponašanja kao nečega negativnog je jedna od malobrojnih tema oko koje se konstitutivni narodi u BiH slažu.

Ako je suditi prema najnovijem istraživanju provedenom od strane Vilijams instituta iz Kalifornije 2018. godine, Bosna i Hercegovina se nalazi među državama Istočne Evrope u kojima je primjetan značajan pad prihvatanja LGBT promocije i ponašanja. Sa indeksom prihvatanja LGBT-a od samo 2,63, Bosna i Hercegovina se nalazi pri samom dnu spiska od 141 države, što dodatno potvrđuje ranije iznesene stavove o ne postojanju želje među građanima BiH da prihvate LGBT i promovisanje dotičnog ponašanja kao nešto prirodno i normalno.

Državna institucija najvišeg ranga unutar SAD-a, Centar za kontrolu bolesti (CDC) je 2017. objavio istraživanje vezano za rizike po zdravlje mladih u Sjedinjenim Državama. Istraživanje, koje je obuhvatilo 25 saveznih država i 19 velikih urbanih školskih okruga, nesumnjivo je pokazalo da mladi koji su istakli da pripadaju LGBT populaciji su u značajno većoj mjeri izloženi raznolikim opasnostima po fizičko i mentalno zdravlje u odnosu na svoje vršnjake koji su se izjasnili kao heteroseksualci. Bitno je istaknuti da su od ukupnog broja ispitanika, LGBT osobe činile samo 10,2%.

Mladi koji su se izjasnili kao LGBT dva puta više bili su žrtve seksualnog ili fizičkog nasilja u vezi, bili su redovni pušači, prije 13. godine su probali marihuanu, kokain, halucinogene droge, ekstazi, te su u značajno većem stepenu u odnosu na heteroseksualne vršnjake izražavali osjećaj tuge i beznadežnosti. Vjerovatnoća da će LGBT mladi koristiti heroin te da će pokušati izvršiti samoubistvo bila je četiri puta viša u odnosu na heteroseksualnu populaciju.

Istraživanje Centra za kontrolu bolesti pokazalo je, što je od izuzetnog značaja i veoma zabrinjavajuće, postojanje seksualnog odnosa prije trinaeste godine u dvostruko više slučajeva među LGBT mladima nego li među njihovim heteroseksualnim vršnjacima. U ovome slučaju je nemoguće ne postaviti pitanje ko su bili partneri ovoj djeci. U slučaju da su to bile odrasle osobe, ovde se nesumnjivo govori o pedofiliji i seksualnom zlostavljanju.
Nakon svega istaknutog u tekstu iznad, nameće se zaključak da je LGBT ponašanje, u najmanju ruku, biološki i moralno upitno s obzirom na brojne negativne posljedice takvog ponašanja, kako na odrasle tako i na djecu. Ne treba nikada smetnuti s uma da je jedina funkcija seksualnog odnosa, bez obzira na sva druga tumačenja i mišljenja, dobijanje potomstva te produžavanje vrste. Ovo je jedan od temelja biologije kao nauke i ne može biti dovodeno u pitanje nikakvom količinom demagogije i politički korektnog jezika. 

S obzirom da je ovo neosporiva činjenica, nameće se prost zaključak. Naime, ako je homoseksualni odnos i njemu slična ponašanja, prirodan, kao što trde zagovornici LGBT ideologije, onda bi bilo sasvim normalno da homoseksualni par može dobiti potomstvo putem seksualnog odnosa. To nije slučaj i takav događaj je biološki nemoguć.  

Logično je zapitati se, kada se uzmu ponuđene činjenice u obzir, zašto se vrši promocije LGBT ponašanja, kako od strane Sjedinjenih Država, tako i drugih zemalja Zapada? Nije pogrešno posmatrati ovu podršku LGBT populaciji kao dio jednog šireg procesa kojemu je cilj stvaranje petokolonaških elemenata u društvima koja su prepoznata kao nepodobna od strane Vašingtona, te stvaranje  podjela unutar dotičnog društva po što je moguće većem broju pitanja, kako bi se društvo paralizovalo unutrašnjim sukobima i onemogućilo u homogenom djelovanju u bilo kojoj oblasti od značaja.

Kroz manipulisanje i promjenu zakona, potez koji se neminovno i uvijek opravdava kroz „pozitivan“ govor zaštite prava i dostojanstva, LGBT osobama se omogućuju stvaranje prednosti u odnosu na heteroseksualno stanovništvo isključivo zbog njihove seksualne orijentacije. Pitanja sposobnosti i zasluge, osnove meritokratije, su potisnute kako bi se ostvarili ciljevi politički korektne kulture. Sličan slučaj je i sa pravima žena, pri čemu se kao posebno ilustrativan primjer ističe uvođenje kvota, u različitim evropskim parlamentima, broja parlamentaraca koji moraju biti žene.

Ovaj vid subverzivnog ponašanja ne može imati pozitivne rezultate i neminovno dovodi do stvaranja frustracija unutar društva te njegove fragmentacije. Medijsko spinovanje i jezik političke korektnosti kroz koje se vrši promocija LGBT ideologije onemogućava raspravu o ovoj problematici s obzirom da su oni suprotnih stavova automatski definisani kao „negativci“ i protivnici ljudskih prava. Ovakav pristup jednoj složenoj problematici vodi ka situaciji gdje nepostojanje mogućnosti iznošenja sopstvenog stava povećava opasnost od nasilja kao jedinog načina skretanja pažnje na mišljenje suprotne strane.

Uprkos izuzetno agresivnoj promociji LGBT ponašanja od strane zapadnih zemalja, sa naglaskom na Sjedinjene Države, činjenica ostaje da u globalnim okvirima većina čovječanstva ima negativno mišljenje o homoseksualizmu i drugim oblicima LGBT ponašanja, zasnovano kako na prirodnom osjećaju tako i na neosporivim biološkim činjenicama. Kako doba zapadnog hegemonizma odlazi u istoriju, zajedno sa usponom multipolarnog poretka, pitanje nije hoće li doći do reakcije na zapadni hegemonizam i njegovu zaostavštinu, od čega je promocija LGBT-a samo jedan elemenat, već u kom obliku će se dotična reakcija iskazati.  

/Autor: Ljubiša Malenica, dipl.politikolog/
Napiši komentar

Komentari (0)
Najnovije
PET ZABLUDA O PUNJENJU I BATERIJI MOBILNOG TELEFONA
Da li punjenje telefona tokom cijele noći skraćuje životni vijek baterije? Evo odgovora na mnoge zablude u vezi sa baterijom vašeg mobilnog tel...
DODIK: NITI ĆEMO OTIĆI ODAVDE, NITI ĆEMO KOME DATI SVOJ GRUNT
Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je reakcija zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Metju ...
BESPLATNO NA DERBI: ZVEZDA ČASTI ZA MEČ PROTIV PARTIZANA
Kao što je Crvena zvezda najavila prilikom prodaje paketa karata za utakmice Lige šampiona, svi vlasnici sezonskih karata za ovu godinu imaju pra...
"PANCIR" SLETIO NA BATAJNICU
Prvi dio isporuke od šest naručenih sistema "Pancir S1" koje Srbija nabavlja od Rusije stigla su na batajnički vojni aerodrom "Pukovnik-pilot Mi...
Zavod za zaposljavanje baner
SKI centar Ravna planina
Prestige Jahorina
Baner Drugarska prica
Hercegovacka kuca
Baner ZZZ RS novi
Istočno Sarajevo
ZBOG ZLOUPOTREBA KARATA DJECA VIŠE NEĆE MOĆI BESPLATNO DA SKIJAJU
Petak, 21.02.2020.
Republika Srpska
LAKIĆ: PROŠLOGODIŠNJI PRIHOD ŠG "SJEMEĆ" OKO 7,5 MILIONA KM
Petak, 21.02.2020.
BIH
CIJENE ISTE: ČOKOLADA SPALA NA 70 G, ČIPS NA NEKOLIKO KOMADA
Petak, 21.02.2020.